Tréning

Vytrvalostný tréning a budovanie svalovej hmoty...

Vytrvalostný tréning a budovanie svalovej hmoty...

Ak sa pokúšate vybudovať svalovú hmotu, musí mať po­silňovanie prednosť. Zaned­bávať by ste však nemali ani vytrvalostný tréning. V mimosezónnom období mnohí športovci vytrvalostný tréning vynechávajú, aby takpovediac ušetrili svalovú hmotu. Ak sa však v tomto období budete veno­vať aj kardiu, vytvorí sa vám menej telového tuku a keď príde čas držať diétu, budete chudší. Vaša schopnosť odbú­ravať tuk bude v dôsledku neprerušeného vytrvalostného tréningu lepšia. Okrem toho budete mať vyššiu aeróbnu kapacitu, čo znamená, že bu­dete lepšie svoje telo zásobo­vať kyslíkom a budete schop­ní ťažšie a dlhšie trénovať. Všetko to znamená zlepšené tréningové prírastky z dlhodo­bého hľadiska a o menej ná­ročný diétny program v obdo­bí pred súťažou.
Absolvujte minimálne dva dni v týždni cca 20-40-minútový vytrvalostný tréning strednej intenzity, aby ste udržiavali tvorbu tuku pod kontrolou.
Ako je to však s tými, ktorí ťažko priberajú? Takýmto športovcom by som odporúčal, aby trénovali kardio miernejším tempom. Nižšia intenzita znamená menšiu spotrebu kalórií, z ktorých väč­šia časť pochádza z tukov, čo do určitej miery šetrí svalový glykogén a bielkoviny.


Ak sa Vám článok páči, zdieľajte ho medzi svojich priateľov. Ďakujem.

Autor: Mgr.Marián Rybár
 


Späť na zoznam

Tréning