Technika cvikov

Ramená

Ramená

Ramená - Tlaky s veľkou činkou v stoji (pred hlavou)
 

Ramená - Tlaky s veľkou činkou v stoji (za hlavou)
 

Ramená - Tlaky v multipresse (pred hlavu) 


Ramená - Tlaky v multipresse (za hlavu) 


Ramená - Arnoldové tlaky v sede 


Ramená - Arnoldové tlaky v stoji 


Ramená - Tlaky s jednoručkami v stoji 


Ramená - Tlaky s jednoručkami v sede 


Ramená - Tlaky v stroji 


Ramená - Kombinácia predpažovanie s upažovaním

Ramená - Obojručné predpažovanie s veľkou činkou


Ramená - Predpažovanie s jednoručkami v stoji


Ramená - Predpažovanie s jednoručkou v predklone


Ramená - Upažovanie na protismerných kladkáchä


Ramená - Upažovanie s jednoručkami v stoji


Ramená - Upažovanie v ľahu na šikmej lavici


Ramená - Upazovanie v stroji 


Ramená - Zapažovanie v predklone v sede na lavičke


Ramená - Zapažovanie v peck decku